- Deler av media demonstrerer moralsk konkurs

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 08.02.2017

ICEJ har gjennomgått den norske mediedekningen av opprøret i Israel de siste fjorten dagene. Israels ambassadør i Norge, reagerer sterkt på informasjonen som kommer frem.

- Det er ikke første gang en viktig del av norsk media demonstrerer en moralsk konkurs, sier Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz.

Se gjennomgangen her.

I Internasjonale Kristne Ambassades (ICEJ) gjennomgang kommer det frem at ordet terror ikke er brukt av norske medier i løpet av disse fjorten dagene. Dette på tross av at spesielt to situasjoner oppfyller kravene i FNs definisjon av begrepet.

Det ene var situasjonen som startet hele opprøret. To israelske politimenn ble drept ved tempelhøyden i Israel da tre israelske arabere angrep med skytevåpen.

Den andre situasjonen var da en palestinaaraber angrep og drepte tre israelere med kniv i deres eget hjem.

Ikke i noen av tilfellene ble ordet terror eller terrorist brukt. I tillegg var det i det første tilfellet vanskelig å skille mellom angriper og offer i dokumentasjonen.

- Mangel på skille mellom aggressor og offer er alarmerende. ICEJs dokument sier at norsk media er på kollisjonskurs med definisjonen av terrorisme, men jeg vil heller si at de er på kollisjonskurs med sannheten, sier ambassadøren.

På spørsmål fra ICEJ om hva denne mediedekningen har å si for norske lesere, svarer ambassadør Schutz følgende:

- Hvis norske mediakonsumenter baserer seg på NRK og NTB, så vet de simpelthen ikke hva som foregår. De vil da ikke kjenne fakta og sannheten. Det betyr at media opptrer forrædersk mot sitt kall til sine lesere. Jeg vil gi disse mediene karakteren «eksepsjonelt lav», sier ambassadør Schutz.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Bli med på Høststevne i Harstad

Program og påmelding

Pastor og lederkonferanse i Jerusalem

Program og påmelding

800 er allerede med på kampanjen "Jeg står med jødene"

Bli med du også