Israel-konferanse i Betel Mosjøen med Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar 12-14 mai

Hjertelig velkommen til ICEJs Israel-konferansen i Betel Mosjøen fra 12-14 mai 2017. Ta med deg venner og bekjente og hør hvordan Israels Gud er historiens Gud.

Forstå Israel

Gjennom de siste om lag 100 årene, har jøder fra hele verden strømmet tilbake til sine forfedres land. Hovedårsaken er en profetisk lengselen. Men også antisemittismen rundt om i verden og fattigdom, bidrar til at jøder igjen samles fra alle verdens hjørner og tilbake til sine forfedres hjemland.

Gjennom denne konferanse vil du få høre hvordan Gud oppfyller sine bibelske profetier og løfter til det jødiske folk. Hvilken stor Gud Israels Gud er!

Du vil også få en innsikt i politisk realiteter i dagens Israel.

Program for konferansen i Betel Mosjøen

Klokken 1930 - Ungdomsmøte

 

Klokken 1000 - Seminar

Det vil deles opp i bolker på 2x45 minutter med en pause i mellom.

Klokken 1300 - Møte

Klokken 1200 - Møte

Klokken 1530 - Avslutningsmøte

 

Bli med på Høststevne i Harstad

Program og påmelding

Pastor og lederkonferanse i Jerusalem

Program og påmelding

800 er allerede med på kampanjen "Jeg står med jødene"

Bli med du også