Møteoversikt

 1. Rygge kl. 1800 Eva Olsvold Sundar Betania Rygge

 1. Israel 6-16 april Eva Olsvold Sundar Israel påsketur

 1. Gjøvik kl.11-14 Dag Øyvind Juliussen Sentrumskirken

 1. Gjøvik kl.11 Dag Øyvind Juliussen Sentrumskirken

 1. Gjøvik Dag Øyvind Juliussen Familiekirken Gjøvik

 1. Kristiansand Kl.1900 Eva Olsvold Sundar Blåkorshallen

 1. Stavanger Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar IMI Forum, Stavanger

 1. Oslo kl.1900 Eva Olsvold Sundar Kristi menighet Kampen

 1. Røyken kl.1700 Eva Olsvold Sundar Betel Nærsnes

 1. Blomsterdalen Kl.1100 Dag Øyvind Juliussen Sion Blomsterdalen
 2. Nærbø kl. 1100 Eva Olsvold Sundar Betel Nærbø
 3. Bryne kl.1900 Eva Olsvold Sundar Sion Bryne

 1. Mosjøen Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar Betel Mosjøen

 1. Mosjøen Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar Betel Mosjøen

 1. Mosjøen Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar Betel Mosjøen

 1. Vennesla Eva Olsvold Sundar Betel Vennesla

 1. Vennesla Eva Olsvold Sundar Betel Vennesla

 1. Lillehammer kl.1100 Dag Øyvind Juliussen Lillehammer Baptistkirke
 2. Evje kl.1800 Eva Olsvold Sundar Elim Evje

 1. Tønsberg kl.1100 Eva Olsvold Sundar Pinsekirken Betania

 1. Nærsnes kl.1100 Eva Olsvold Sundar Betel Nærsnes
 2. Nannestad Eva Olsvold Sundar Betania Bjerke

 1. Jerusalem fra 6-13 juni Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar Israel, Jerusalem

 1. Kristiansand 21-25 juni Dag Øyvind Juliussen og Eva Olsvold Sundar Filadelfia kristiansand

 1. Rygge kl.1800 Eva Olsvold Sundar Betania Rygge

 1. Seljord kl.1100 Eva Olsvold Sundar Dyrskueplassen Seljord

VÅRE FORKYNNERE

 • Dag Øyvind Juliussen

  Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

  1. juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.

 • Eva Olsvold Sundar

  Eva Olsvold Sundar har siden 1999 reist på invitasjon som forkynner. De første åtte årene samtidig som hun var informasjonsansvarlig for De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon. Hun har også arbeidet som journalist. Eva snakker flere språk. Blant annet russisk. Siden 2014 har hun arbeidet som ICEJs forkynner i Norge. Hun har en spesiell innsikt i det profetiske ord.

Bli med på Løvhyttefesten 2017

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2017, alternativ tur

Påmelding

Jerusalem, 50 år som udelt hovedstad

Gi din personlige hilsen til 50 årsdagen