ICEJ Nyheter

Se alt

I januar 2015 inviterer ICEJ nok en gang pastorer og ledere med til Jerusalem og Envision.

FN diskuterer bygging i Jerusalem, Israel planlegger å bygge arabisk by.

Netanyahu godkjenner utbygning av bosetninger i Jerusalem

AP får sterk kritikk for overskrift